top of page

XIV Chopin International Piano Competition Hartford, CT

March 8-12, 2023

Laureates:

Category “Young Talents” (up to 10 years old)

Grand Prize:
Letao Li, USA (NY)
Wilson Liu, USA (NJ)

I Prize:
Alexander Zhou, USA (NY)
Lindsay Tao, USA (CA)
Aria Zhao, USA (MA)

II Prize:
Brooke Zhang, USA (MA)
Eunice Choi, USA (NJ)
Lauren Ding, USA (MA)
Yiyi Huang, USA (NJ)
Yueqi Lao, USA (MA)
Christopher Li, USA (CT)
Elizabeth Levine, USA (NY)
Claire Li, USA (NJ)
Eric Yang, USA (NY)
Max Lu, USA (NJ)

III Prize:
Elena Zhang, USA (MA)
Gabriella Zhang, USA (MA)
Kailin Zhang, USA (MA)
Katherine Zhang, USA (MA)
William Huang, USA (MA)
Lilian Ji, USA (NJ)
Tiffany Shen, USA (MA)
Aavi Sircar, USA (PA)
Chelsea Solis, USA (NY)

Honorable Mention:
Sophia Zhong, USA (NJ)
Raesha Chen, USA (MA)
Ruimi Deng, USA (MA)
Claire Huang, USA (MA)
Rickie Lim, USA (NY)
Kristina Pan, USA (MA)
Enhao Ren, USA (NY)
Alice Wang, USA (NH)
Angelina Wang, USA (NH)    

Letao Li, USA (NY)

Grand Prix

Category "Young Talents"

Wilson Liu, USA (NJ)

Grand Prix

Category "Young Talents"

Category “Junior” (up to 13 years old)

I Prize:
Jancis Xu, USA (NY)
Agnus Cai, USA (MA)

II Prize:
Ethan Wei, USA (MA)
Alan Xiang, USA (NJ)
Dennis Ji, USA (NJ)
Hanna Suzuki, USA (MA)

III Prize:
Averie Wu, USA (NJ)
Lina Elwood, USA (CT)
Ian Lin, USA (MA)
Evelyn Liu, USA (NJ)
Alexander Mikhailov, USA (MA)
Cai Ng, USA (MA)


Honorable Mention:
Jason Chen, USA (CT)

 

Jancis Xu, USA (NY)) and Dr. Krystian Tkaczewski

I Prize

Category "Junior"

Agnus Cai, USA (MA) and Dr. Krystian Tkaczewski

I Prize

Category "Junior"

Category “Young Artist” (up to 17 years old)

I Prize:
Jun Shimada, Japan

II Prize:
Vartan Arakelian, USA (MA)
Norman Lu, USA (MA)
Jingyuan Zheng, China

III Prize:
Daniel Haiduc, USA (NJ)

Honorable Mention:
Zhao Xuan Ping, Canada
Roxane Park, USA (NH)
Evan Wei, USA (MA)
David Xiong, USA (MA)

Jun Shimada, Japan  and Dr. Krystian Tkaczewski

I Prize

Category "Young Artist

Category “Professional” ( no age limit )

I Prize:

Gabrielle Sipen, USA (CA)

 

II Prize:

Eric Clark, USA (NY)

Seiran Tozlian, Armenia

 

III Prize:

Madison Yan, USA (FL)

Gabrielle Sipen, USA (CA)  and Dr. Krystian Tkaczewski

I Prize

Category "Young Artist

Judges

335429288_941393777049656_2305697633502328692_n.jpg

Krystian Tkaczewski, Poland/USA  -  President of Jury
Michael Bulychev-Okser, USA 
Josephine Koh, Singapore  
Mina Perry, Japan /USA 
Adolfo Vidal, Venezuela 
Mikhail Vosskresensky, Russia/USA

Gallery

Video

Category “Young Talents” 

Letao Li, USA

Grand Prize

F.Liszt Concert Etude no.2 “Gnomenreigen”

Wilson Liu, USA

Grand Prize

MacDowell “Witches Dance”, op 17, no 2

Category “Young Artist” 

Jun Shimada, Japan

I Prize

F.Chopin Scherzo in C-sharp minor, op.39”

Category "Professional"

Gabrielle Sipen, USA

I Prize

F.Chopin Mazurka in C-sharp minor, op.63, no.3

Gabrielle Sipen, USA

I Prize

F.Liszt Ballade no. 2 in B minor, S. 171

bottom of page